Tarieven

Vanaf 1 september  t/m 31 oktober 2012 gelden de volgende tarieven

Code:                     categorie:

A      consultatie en diagnostiek

C      preventieve mondzorg

E       vullingen, kronen en bruggen

G      kunstgebitten

J       chirurgie       

L       wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)

N       tandvleesbehandelingen (parodontologie)

P       implantaten (implantologie)

S       kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie)

V       beugels (orthodontie)

W      nazorg

X       diversen        

 

De nota

Onze nota wordt naar u verstuurd via Famed.
Indien mogelijk clearen zij de nota met uw zorgverzekaar, mocht de nota niet
elektronisch verwerkt kunnen worden dan ontvangt u een rekening van Famed.
Zo hebben wij meer tijd over voor onze zorgverlening, meer tijd voor u. Famed
stuurt u de nota met acceptgiro, en zij incasseren het geld namens ons. De
betalingsvoorwaarden staan achter op iedere nota.

Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, stuurt u de
nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te
krijgen.

Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren
met de Famed patiëntenservice 0900 0885 ( 15 cent per minuut )

Bij niet tijdige betaling
( na diverse herinneringen en voor overdracht naar deurwaarder).
De plicht tot betaling van openstaande nota's
blijft.