Onderzoek tandvlees

A531 Vaststellen conditie tandvlees

Het, ten behoeve van bijvoorbeeld een verwijzing of tandheelkundige verklaring, maken en vastleggen van de status van het tandvlees (parodontiumstatus). Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pockets), de mate waarin het tandvlees geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van de tanden en kiezen.

Indien de zorgaanbieder zelf de behandeling uitvoert dient de prestatie met een code A722 in rekening te worden gebracht.

A611 Microbiologisch- en/of speekselonderzoek

Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht.
De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht

A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen

Onderzoek ten behoeve van een tandvlees (parodontale) behandeling, uitsluitend te declareeren bij patiënten met een DPSI-score van tenminste 3-. De prestatie betreft het maken en vastleggen van een uitgebreide status van het tandvlees (parodontiumstatus) en het beoordelen van extern geemaakte (röntgen)foto's.