Tandvleesbehandelingen: reinigen en beoordelen

De prestaties met code N111 t/m N315 kunnen uitsluitend in rekening worden gebracht indien is vastgesteld dat de patiënt voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het paroprotocol.De prestaties met code N111 t/m N811 kunnen niet in dezelfde zitting met de prestaties C124/C212/C214 in rekening worden gebracht.

N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element

Het kleuren van tanden of kiezen, het maken van een plaquescore, het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees (respectievelijk supraen subgingivaal), het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden of kiezen (rootplaning), het geven van instructie en voorlichting over mondhygiëne aan de patiënt.

N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling

Een tussentijdse evaluatie die ongeveer zes weken na het grondig reinigen van het worteloppervlak (waarvoor de prestatie met code N111 is beschreven) plaatsvindt, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld en waarbij de patiënt hernieuwde instructie krijgt dan wel daarin bijgestuurd wordt.

N215 Evaluatie tandvleesbehandeling

Het evalueren van de tandheelkundige, medische en psychosociale anamnese, het (her)beoordelen en vastleggen van de situatie van het tandvlees (parodontale situatie) en het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde tandvleesbehandeling met de patiënt.