Opbeetplaat en registratieplaat

S411 Opbeetplaat

Het maken van een spalk (opbeetplaat) voor het immobiliseren van tanden of beweegbare delen, of ter voorkoming van tandenknarsen. Tot deze prestatie behoort het maken van afdrukken, registratie van de situatie van de boven- en onderkaak, het corrigeren voor plaatsen, het plaatsen en instrueren van de patiënt. Indien het een reparatie van een opbeetplaat betreft, dient de prestatie reparatie kunstgebit zonder afdruk (met code G811) of de prestatie reparatie kunstgebit met afdruk (met code G815) in rekening te worden gebracht.
De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

S611 Maken van een hulpregistratieplaatje

Het vervaardigen van een hulpmiddel ten behoeve van uitgebreid restauratief werk, ter bepaling van de centrale relatie in een situatie, waarbij het systeem van spieren en zenuwen (neuromusculaire systeem) is ontregeld (door gedurende een korte periode contact in maximale occlusie onmogelijk te maken). Deze prestatie betreft ook het afdrukken, vervaardigen, corrigeren en passen van het hulpregistratieplaatje.
De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.